ELEKTROINSTALACIJE

LICENCIRANI IZOĐAČ RADOVA

  • IZRADA NOVIH ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
  • PREPRAVKA POSTOJEĆIH
  • POPRAVKE  ELEKRIČNIH  INSTALACIJA
  • ZAMENA TABLI
  • ZAMENA DOVODNIH USPONSKIH VODOVA
  • SANACIJA KVARA NA GLAVNIM OSIGURAČIMA, ELEKTRIČNIM BROJILIMA
  • POPRAVKA TELEFONSKIH INSTALACIJA
  • MONTAŽA RASVETE
  • IZRADA UZEMLJENJA
  • LICENCIRANI IZOĐAČ RADOVA

Pogledajte galeriju