Ugradnja

UGRADNJA, DEMONTAŽA I IZMEŠTANJE SVIH VRSTA KLIMA UREĐAJA

– SPLIT SISTEMA
– MULTI SISTEMA
– PARAPETNIH
– PODNOSTOJEĆIH
– POD-PLAFONSKIH
– KASETNIH
– KANALSKIH
– KLIMA UREĐAJA SA UBACIVANJEM SVEŽEG VAZDUHA
– KLIMA UREĐAJA ZA SERVER SOBE
– UGRADNJA UREĐAJA SA SKRIVENOM INSTALACIJOM U ZIDU
(UKOPAVANJE INSTALACIJA PRE MONTAŽE UREĐAJA)
– NESTANDARDNE UGRADNJE
– INŽINJERING PRI ODABIRU UREĐAJA I MESTU UGRADNJE